Úradná správa ŠTK č. 36/2016-2017

19.05.2017, Ľudovit Szerencsés

Vážení kluboví manažéri, tajomníci a správcovia súťaží, v čase poslednej odstávky sa implementovala úprava procesu a názvu „žiadosť o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia.“ Základné rozdiely vo funkcionalite: 1.v „akcii“ pri detaile stretnutia už nie je „podnet na komisiu“ z toho dôvodu, aby kluboví manažéri prioritne využívali pre zmeny termínov a hracích plôch žiadosti, ktoré sú na to určené a nie všeobecné podnety na komisie (žiadosť nájdete po kliknutí na „zápis“ a potom na hornej lište; 2.žiadosť je doplnená o zmenu hracej plochy; 3.v žiadosti je nutné vyplniť, buď dátum a čas, alebo iba hraciu plochu, alebo všetky tri atribúty (dátum, čas, hracia plocha); 4.v kolónke „čas“ je predpísaná dvojbodka a zároveň pri zle uvedenom formáte Vás upozorňuje hláška, že je nutné použiť správny formát času (hh:mm) 5.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť zamietne – požadované údaje sa v danom stretnutí nezmenia (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie). 6.v prípade, že tajomník/správca súťaže žiadosť schváli – zmenia sa požadované údaje v danom stretnutí (následne tajomník/správca vytvorí uznesenie).

 

VI. LIGA ObFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 28. kola MFK Malé Dvorníky – TJ Družstevník Ižop dňa 27. mája 2017 (sobota) o 17:00 na ihrisku Malé Dvorníky. (DS-STK-2016/2017-

 

VI. LIGA D U19 ObFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 25. kola TJ Ňárad – TJ Družstevník Okoč-Sokolec dňa 27. mája 2017 (sobota) o 17:30 na ihrisku Ňárad.

 

IV. LIGA SŽ U15 ObFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 23. kola FK Baka – FK Zlaté Klasy dňa 20. mája 2017 (sobota) o 14:30 na ihrisku Baka. (DS-STK-2016/2017-
 2. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 23. kola TJ Kostolné Kračany – NAFC Veľké Blahovo dňa 28. mája 2017 (nedeľa) o 10:30 na ihrisku Kostolné Kračany. (DS-STK-2016/2017-
 3. ŠTK nariaďuje odohrať MZ 19. kola DSC Orechová Potôň – TJ Lehnice dňa 23. mája 2017 (utorok) o 17:00 na ihrisku Orechová Potôň. (DS-STK-2016/2017-

 

 

IV. LIGA MŽ U13 ObFZ DS:

 

Účastníci finálového turnaja:

TJ Palas Jahodná, FC ŠTK 1914 Šamorín, TJ ŠM Janíky, FC Jelka – 27. mája 2017 (sobota) o 9.30h na ihrisku Jahodná

 

O 5-8 miesto:

DSC Orechová Potôň, TJ Poľnohospodár Sap, OFK Trhová Hradská, TJ Kútniky – dňa 3. júna 2017 (sobota) o 9.30h na ihrisku Orechová Potôň

 

o 9-12 miesto:

ŠK FC Vydrany, FK Baka, TJ Družstevník Topoľníky, FK Trnávka – dňa 27. mája 2017 (sobota)  o 9.30h na ihrisku Topoľníky

 

o 13-16 miesto:

TJ Družstevník Baloň, TJ Dynamo Blatná na Ostrove, TJ Družstevník Ižop, TJ Družstevník Michal na Ostrove – dňa 27. mája 2017 (sobota) o 9.30h na ihrisku Michal na Ostrove

 

III. LIGA P U11 ObFZ DS:

 1. ŠTK nariaďuje odohrať 4.turnaj prípraviek skupiny C dňa „27“. mája 2017 (sobota) o 9:30 na ihrisku Gabčíkovo. (DS-STK-2016/2017-

 

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

 

ŠTK upozorňuje FK hrajúce o postup do vyšších súťaží (SC Čenkovce, Poľnohospodár Sap, Družstevník Veľká Paka, SC Veľké Dvorníky, Družstevník Vrakúň, TJ Ňárad), že v prípade postupu musia splniť všetky predpisy o materialno-technickom zabezpečení štadiónov vyplívajúcich z Rozpisov daných súťaží.

 1. ŠTK vyzýva FK, funkcionárov, odborné komisie k spolupráci pri príprave nového Rozpisu súťaže 2017/2018, ktorý sa začína postupne pripravovať a spracovávať. Touto cestou žiada o zaslanie pripomienok, námetov a doplnkov na kvalitatívne zlepšenie jeho textovej časti na sekretariát ObFZ Dunajská Streda alebo prostredníctvom elektronickej podateľne v ISSF na ŠTK ObFZ Dunajská Streda.
 2. ŠTK Aktív spolu s Konferenciou ObFZ Dunajská Streda sa uskutoční dňa 07. júla 2017 (piatok).
 3. Začiatok súťažnej sezóny 2017/2018 je 12. augusta 2017.
 4. ŠTK oznamuje, že do 20. júna 2017 do 24:00 môžu FK podávať elektronickú prihlášku do súťaží ObFZ Dunajská Streda pre súťažný ročník 2017/2018. Podmienky zaradenia družstiev do súťažného ročníka 2017/2018 podľa ustanovení SP SFZ a RS ObFZ Dunajská Streda sú uvedené nižšie v bode 6.
 5. ŠTK oznamuje FK, že do 20. júna 2017 môžu formou elektronického podania požiadať o výnimky resp. podať iné žiadosti k stretnutiam, aby to ŠTK mohol zapracovať do žrebovania.
 6. PODMIENKY PRE ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ ObFZ DUNAJSKÁ STREDA PRE SÚŤAŽNÝ ROČNÍK 2017/2018:
 • Najneskôr do 20. júna 2017 do 24:00 hod zaevidovať prostredníctvom ISSF elektronickú prihlášku družstva do súťaže. Prihlášku je potrebné zaevidovať pre každé družstvo zvlášť!!!!
 • Za nové a znovu prihlásené družstvá dospelých ObFZ Dunajská Streda žiada zložiť kauciu (finančnú zábezpeku) 700,-€. Táto kaucia sa vracia po dohraní súťažného ročníka, resp. prepadne v prospech ObFZ Dunajská Streda v prípade vylúčenia družstva zo súťaže resp. nedohrania súťaže akéhokoľvek dôvodu.
 • Do súťaží ObFZ Dunajská Streda nebudú zaradené FK, ktoré nebudú mať vyrovnané všetky finančné podlžnosti voči SFZ, ZsFZ, ObFZ alebo voči iným FK.
 • Kluby zaradené v AG  Sport Lige a v VII. Lige ObFZ DS musia mať prihlásené v riadnych dlhodobých súťažiach (SFZ, ZsFZ, ObFZ) minimálne jedno družstvo mládeže. Na základe rozhodnutia VV ObFZ Dunajská Streda za mládežnícke v súťažnom ročníku 2017/2018 sa uznáva družstvo dorastu, starších žiakov, mladších žiakov a prípraviek.

 

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční vo štvrtok dňa 25. 05. 2017 o 10:00.

Proti rozhodnutiam ŠTK ObFZ Dunajská Streda uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 15 dní od uverejnenia Úradnej správy.

Prečítané: 143x