Úradná správa KR č. 35/2016-2017

16.06.2017, Ľudovit Szerencsés

KR oznamuje R a DZ, že letný licenčný seminár sa uskutoční v dňoch 23. a 24. júna 2017 (piatok 18.00 h – sobota 08.30 h). Súčasťou seminára sú aj fyzické testy R. KR žiada aby rozhodcovia svoje pracovné záležitosti upravili tak, aby boli prítomní na seminári. Na seminár je potrebné doniesť lekárske potvrdenie o schopnosti vykonávať odbornú činnosť ako aj Výpis z registra trestov nie staršie ako 3 týždne. Miesto seminára: piatok – Futbalový štadión DSC Orechová Potôň, sobota – Kaviareň Deja Vu v Dunajskej Strede.

KR pozastavuje delegovanie rozhodcu J. Mészáros na 6 mesiacov za neuvedenie závažných skutočností v Zápise o stretnutí 30. kola VI. ligy ObFZ DS/AG Sport ligy Dynamo Blatná n/O – Družstevník Michal n/O

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Prečítané: 282x