Úradná správa KR č. 27/2016-2017

21.04.2017, Ľudovit Szerencsés

KR vydelegovala 24. kolo a vykonala zmeny na 23.kolo

Ospravedlnení: so-ne: I. Nagy, B. Vígh, M. Hodosi, so: J. Matlák, K. Nagy, ne: M. Szerencsés

KR obdržala pochvalu od SC Veľké Dvorníky na R A. Klempa, M. Szerencsés, I. Nagy za zápas VII. Ligy ObFZ DS Družstevník Čilizská Radvaň – SC Veľké Dvorníky

Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 26.4.2017 (streda) o 17.30 h R J. Koczó, Z. Csörgő

KR upozorňuje R aby pred uložením Zápisu o stretnutí dôkladne prekontrolovali správnosť vložených údajov.

KR upozorňuje R na povinnosť vloženia údajov aj v polčasovej prestávke do Zápisu o stretnutí !

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda !

KR žiada R, ktorí sú v evidencii na Úrade práce rodiny a sociálnych vecí, aby to okamžite oznámili predsedovi KR na tel. č. 0903247642.

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0903/247642 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Úsek KR-DZ

Dôrazne upozorňuje DS na povinnosť vyzdvihnutia kamier na sekretariáte ObFZ najneskôr piatok do 12.00 h !!! Následne kamery musia byť odovzdané späť najneskôr nasledujúci utorok !

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční v stredu 26.04.2017 o 17:00 h.

 

 

Prečítané: 116x