Úradná správa KR č. 22/2016-2017

17.03.2017, Ľudovit Szerencsés
17.3.2017

Vydelegovala rozhodcov na 19. kolo a vykonala zmeny na 18. kolo

Ospravedlnení:
18.03.2017, so – F. Bürgöndi, A. Klempa, P. Szabó, O. Szabó
19.03.2017, ne – F. Bürgöndi, A. Klempa, I. Nagy, P. Szabó, T. Dohorák,

                J. Matlák, O. Szabó, R. Póda, M. Szerencsés, Cs. Zsigray

KR berie na vedomie pochvalu od:

- OFK Trhová Hradská na rozhodcov Ö. Horváth, B. Vígh, G. Világi (MZ 17. kolo, 7. liga ObFZ DS, TJ Družstevník Čiližská Radvaň - OFK Trhová Hradská).

KR pozýva na svoje zasadnutie rozhodcov M. Hodosi, R. Póda, D. Szabó na vykonanie náhradných skúšok dňa 23.03.2016 (štvrtok) od 18.30 h na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda. Účasť je povinná! R si donesú PF a písomné pomôcky.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.03.2017 rozhodcu O. Szabó na 17.30 h a rozhodcu P. Szabó na 18.00 h. na sekretariát ObFZ Dunajská Streda.

KR predvoláva na svoje zasadnutie dňa 23.3.2017 na 18.30 h rozhodcov N. Nors, F. Bürgündi, L. Csölle, M. Fehér, Ö. Horváth, A. Klempa, J. Mészáros, I. Nagy, K. Nagy, L. Szőke, T. Ürögi, G. Világi, M. Köver, Cs. Kosár.

KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda!

KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)

Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 23.03.2017 o 17:00 h.

 

Prečítané: 18x