Úradná správa DK č. 30/2016-2017

19.05.2017, Ľudovit Szerencsés

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U339 Szerencsés Zoltán (1160062) TJ Družstevník Holice n/O, vylúčený za kopnutie súpera v neprerušenej hre, DS: pozastavenie výkonu športu na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 45/1,2a DP od 17.05.2017.

U340 Harsányi Dávid (1189182) SC Veľké Dvorníky, vylúčený za HNS AR2 a R, DS: pozastavenie výkonu športu na 4 týždne, podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b DP od 17.05.2017.

U341 Vörös Bálint (1230331) OFK Padáň, vylúčený za HNS voči DO, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a DP od 17.05.2017.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 17.05.2017

U342 Csápai Szilárd (1239931) TJ Družstevník Ižop,

U343 Deák Patrik (1189913) FK Blahová Bellova Ves,

U344 Csölle Balázs (1289384) TJ Družstevník Topoľníky U19,

U345 Köles Bence (1292355) TJ Družstevník Topoľníky U19,

U346 Mátyás Béla (1289257) TJ Družstevník Topoľníky U19.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 17.05.2017

U347 Gyurkovics Norbert (1169291) TJ Družstevník Holice n/O,

U348 Mészáros Andrej (1234423) TJ Družstevník Holice n/O,

U349 Scholz Gabriel (1218373) SC Čenkovce,

U350 Horváth Jozef (1074297) TJ Družstevník Čilizská Radvaň,

U351 Sárközi Marian (1302148) TJ Družstevník Dolný Štál U19,

U352 Hadacs Máté (1298302) TJ Družstevník Topoľníky U19.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 17.05.2017

U353 Ollári Gergely (1210266) TJ Družstevník Baloň.

 

Oznamy:

U354 Jakóczi Gábor (tréner) SC Veľké Dvorníky  – vykázaný z lavičky za HNS voči R - pozastavenie výkonu funkcie a športovej činnosti na 4 týždne nepodmienečne, zároveň nemôže dôjsť do styku s DO podľa 71/1,3ab, 47/1b,2b DP od 17.05.2017.

 

Pokuty:

U355 SC Veľké Dvorníky – pokuta 60,- € za U340 a U354, podľa 47/4, 48/4 DP.

U356 OFK Padáň – pokuta 20,- € za U341, podľa 48/4 DP.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 24.05.2017. Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

 

Prečítané: 159x