Úradná správa DK č. 26/2016-2017

21.04.2017, Ľudovit Szerencsés

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK

U278 Chamilla Patrik (1209706) SK Čakany, vylúčený za HNS voči R, DS: pozastavenie výkonu športu na 2 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1a,2a DP od 19.04.2017.

U279 Rigó Attila (1178771) FC ŠTK 1914 Šamorín B, vylúčený za hrubú urážku AR1, DS: pozastavenie výkonu športovej činnosti na 3 s.s., podľa 71/1,3ab, 48/1b,2a, 36/2a DP od 19.04.2017.

U280 Roberto Adrián De La Cruz (1235158) Družstevník Čilizská Radvaň, vylúčený za udretie súpera v prerušenej hre, DS: pozastavenie výkonu športu na 6 týždňov, podľa 71/1,3ab, 49/1b,2b DP od 19.04.2017.

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 19.04.2017

U281 Mészáros Gergely (1206839) FK Trnávka,

U282 Gerezdes Tibor (1298281) NAFC Veľké Blahovo U19,

U283 Balogh Adrián (1287576) Družstevník Holice n/O U15,

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 9 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5b DP od 19.04.2017

U284 Németh János (1297576) Družstevník Čilizská Radvaň,

 

Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP od 19.04.2017

U285 Valacsai Peter (1156831) FK Baka,

U286 Nagy Attila (1169624) TJ Poľnohospodár Sap,

U287 Fatona Dávid (1201497) Družstevník Michal n/O,

U288 Vass Bálint (1257965) MFK Malé Dvorníky,

U289 Seregi Štefan (1191014) FK Trnávka,

U290 Gasparovics Ernest (1151873) FK Blahová,

U291 Vígh Ladislav (1118983) TJ SC Potônske Lúky,

U292 Rézverő Richard (1152615) FC ŠTK 1914 Šamorín B,

 

Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):

U293 Kósa Dávid (1182051) TJ Družstevník Vrakúň, 1 s.s. podmienečne od 19.04.2017 do 18.08.2017.

 

Pokuty:

U294 SK Čakany - 30,- € podľa 48/4 DP za U278.

U295 FC ŠTK 1914 Šamorín B - 30,- € podľa 48/4 DP za U279.

U296 Družstevník Čilizská Radvaň - 20,- € podľa 49/4 DP za U280.

 

Najbližšie zasadnutie DK sa uskutoční v stredu 26.04.2017.Odvolanie proti rozhodnutiam DK ObFZ uverejneným v tejto Úradnej správe (okrem rozhodnutí podľa DP čl. 37/3,5,8) sa podáva na DK ObFZ v lehote do 7 kalendárnych dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK (DP čl. 84/1).

Prečítané: 155x