Upozornenie sekretariátu

14.06.2017, Ľudovit Szerencsés

NEPLATIČI

Upozornenie sekretariátu ObFZ na úhradu zbernej faktúry

Sekretariát ObFZ upozorňuje a zároveň vyzýva nasledovné futbalové kluby, že splatnosť zbernej faktúry za mesiac máj bola dňa 12.06.2016 /pondelok/ a sú evidovaný v ISSF ako NEPLATIČ!

Žiadame menované futbalové kluby, aby svoje pohľadávky okamžite uhradili!

Družstevník Lúč n/O

Družstevník Okoč-Sokolec

Dynamo Blatná n/O

 

Adresár FK

Sekretariát upozorňuje FK, že do 10. 6. 2017 mali povinnosť zaslať elektronicky na adresu obfzds@obfzds.sk vyplnený formulár Adresár FK (menu - dokumenty - tlačivá). Vzhľadom na skutočnosť, že do uvedeného dátumu povinnosť si plnila len 10 FK:

Sekretariát vyzýva FK ktoré ešte uvedený formulár nevyplnili aby to urobili ihneď, v opačnom prípade budú voči jednotlivým klubom vyvodené disciplinárne sankcie !!!

image
Prečítané: 196x