KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu
Komisia mládeže a školského futbalu
predseda Gaál Tomáš gaal.tomas@gmail.com 0915 305 017
Győri Zsolt
Meniar Dušan
Papík Pavol
Zväzové novinky