KMaŠF

Komisia mládeže a školského futbalu
Tabuľka
predseda Győri Zsolt 0905 223 586
Meniar Dušan
Papík Pavol
Zväzové novinky