Trénersko-metodická komisia
DS-TMK-2017/2018-0001
Oznam
TMK ObFZ Dunajská Streda oznamuje trénerom ktorým končila platnosť licencie UEFA Grassroots C v minulom roku resp. končí dňom 31.12.2017, že sa môžu prihlásiť na seminár trénerov elektronicky cez podateľňu v ISSF (vlastným kontom, uviesť dátum narodenia, telefónne číslo). Seminár na predĺženie licencie C sa uskutoční dňa 25.11.2017 (sobota) od 09.00 h v Obchodno-informačnom centre, Alžbetínske námestie 1203/7, Dunajská Streda. Poplatok za seminár 50,- € - platí sa pri prezentácii. Prihlásení tréneri do 19.9.2017: Nagy Ladislav (1318154), Miklós František (1140281), Takács Ondrej (1000826), Horváth Juraj (1041469), Papík Pavol (1079064), Ónodi Attila (1317857), Lyžica Gabriel (1005061), Nagy Peter (1039126) TMK Vás bude pribežne informovať o termíne a mieste seminára prostredníctvom Úradnej správy na webovej stránke zväzu!
Rozhodnutie: DS-TMK-2017/2018-0001
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 12:52
Stav: Nové