Komisia mládeže a školského futbalu
DS-KM-2016/2017-0001
Oznamy
KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 790/4, 2. poschodie, č. dverí 208 – budova Jednota Coop SD DS v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ)
Rozhodnutie: DS-KM-2016/2017-0001
Dátum zaevidovania: 19.08.2016 11:37
Dátum vyriešenia: 19.08.2016 11:38
Stav: Vyriešené