Komisia rozhodcov
DS-KR-2017/2018-0088
Úradná správa
KR vydelegovala 10. kolo a vykonala zmeny na 9. kolo. Ospravedlnení R: 7.10.2017 – T. Ürögi, T. Dohorák, R. Póda, Zs. Virág 8.10.2017 – Zs. Virág, F. Bürgöndi, B. Vígh, M. Szerencsés, Cs. Kosár, A. Muzsay KR obdržala pochvalu od FK Blahová na rozhodcov A. Muzsay, J. Koczó za zápas 8. kola VII. Ligy ObFZ DS FK Blahová – Družstevník Dolný Štál KR upozorňuje SC Veľké Dvorníky na čl. 73/2 SP – Námietky klubu proti delegovaniu rozhodcu na stretnutie nie sú prípustné !!! KR vykonal základný pohovor s novými rozhodcami-čakateľmi : M. Nagy, N. Kardos, Cs. Koroknai. Ďalšie stretnutie je naplánované na 11.10.2017 na 15.30 h. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda! KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724­ 694 (sekretár ObFZ). Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 11.10.2017 (streda) na sekretariáte ObFZ DS o 15:30 h.
Rozhodnutie: DS-KR-2017/2018-0088
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 13:49
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 13:49
Stav: Vyriešené