Komisia rozhodcov
DS-KR-2017/2018-0087
Úradná správa
KR vydelegovala 8. kolo a vykonala zmeny na 7. kolo. Ospravedlnení R: 23.- 24. 09. 2017 (sobota-nedeľa): M. Szerencsés, R. Póda, T. Dohorák. KR berie na vedomie PN G. Kozma od 15.9.2017 KR obdržala pochvalu od OFK Ohrady na rozhodcov M. Köver, K. Nagy za zápas 6. kola VII. ligy ObFZ DS TJ Družstevník Čiližská Radvaň – OFK Ohrady, KR obdržala pochvalu od TJ SC Potôňske Lúky na rozhodcov L. Szőke, D. Fenes, M. Hodosi za zápas 6. kola VII. ligy ObFZ DS TJ SC Potôňske Lúky – TJ Dynamo Blatná na Ostrove. KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724 695 (predseda KR) alebo 0901/724­ 694 (sekretár ObFZ). Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 27.09.2017 (streda) o 17:00 h.
Rozhodnutie: DS-KR-2017/2018-0087
Dátum zaevidovania: 21.09.2017 12:51
Dátum vyriešenia: 21.09.2017 12:51
Stav: Vyriešené