Komisia rozhodcov
DS-KR-2017/2018-0042
2/2017-2018
KR vydelegovala 2. kolo a vykonala zmeny na 1. kolo. Ospravedlnení: so: M. Szerencsés ne: R. Póda so – ne: F. Bürgöndi KR oznamuje nasledujúcim R, že 2. náhradný letný seminár sa uskutoční dňa 18.08.2017 (piatok) o 18.00 h. v Dunajskej Strede na pôde ObFZ DS. K žiada, aby rozhodcovia svoje pracovné záležitosti upravili tak, aby boli prítomní na seminári. Zoznam : . Póda, R. Polák, T. Dohorák, M. Fehér, G. Világi, B. Vígh, M. Hodosi, M. Köver, A. Muzsay. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov, aby voľno oznámili 10 dní vopred prostredníctvom elektronického podania! Zmeny v delegovaní R budú zverejňované v aktuálnom obsadení vždy v piatok do 12:00 hod. Po tomto termíne bude prípadná zmena delegácie na stretnutie oznámená R telefonicky. KR dôrazne upozorňuje rozhodcov na dodržanie Štatútu rozhodcu ObFZ Dunajská Streda! KR oznamuje záujemcom o funkciu rozhodca, že sa môžu prihlásiť na sekretariáte ObFZ Dunajská Streda v úradných hodinách alebo na telefónnych číslach 0901/724­695 (predseda KR) alebo 0901/724­694 (sekretár ObFZ) Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční vo štvrtok 17.08.2017 o 17:00 h.
Rozhodnutie: DS-KR-2017/2018-0042
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 13:45
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 13:45
Stav: Vyriešené