Komisia rozhodcov
DS-KR-2016/2017-0057
Náhrady DO
3. splátka bezhotovostného styku - 44,- €
Rozhodnutie: DS-KR-2016/2017-0057
Dátum zaevidovania: 15.03.2017 15:31
Dátum vyriešenia: 15.03.2017 15:32
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
44 EUR 15.03.2017 15:32