Športovo-technická komisia
DS-STK-2017/2018-0073
Zmena rozhodnutia
ŠTK mení svoje rozhodnutie č. DS-STK-2017/2018-0065, ŠTK odstupuje MFK Malé Dvorníky na doriešenie DK s návrhom pokuty 50,-€ podľa čl. C/5/b RS ObFZ Dunajská Streda za porušenie čl. A/6/d RS ObFZ Dunajská Streda.
Rozhodnutie: DS-STK-2017/2018-0073
Klub: Malodvornícky FK Malé Dvorníky
Dátum zaevidovania: 07.10.2017 12:55
Dátum vyriešenia: 07.10.2017 12:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
50 EUR 07.10.2017 12:55