Športovo-technická komisia
DS-STK-2017/2018-0026
Dohoda o spoločnom družstve
ŠTK schvaľuje dohodu o spoločnom družstve podľa čl. 28 ods. 4 až 7 SP SFZ medzi SC Potônske Lúky – DSC Orechová Potôň. Zodpovedným klubom a za spoločné družstvo voči tretím osobám vystupuje SC Potônske Lúky.
Rozhodnutie: DS-STK-2017/2018-0026
Klub: TJ SC Potônske Lúky
Dátum zaevidovania: 12.08.2017 12:01
Dátum vyriešenia: 12.08.2017 12:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 12.08.2017 12:01