Športovo-technická komisia
DS-STK-2016/2017-0180
Zápis o stretnutí
ŠTK berie na vedomie podanie OFK Trhová Hradská a vykonala zmeny v zápise o stretnutí.
Rozhodnutie: DS-STK-2016/2017-0180
Klub: OFK Trhová Hradská
Dátum zaevidovania: 16.03.2017 20:50
Dátum vyriešenia: 16.03.2017 20:50
Stav: Vyriešené