Športovo-technická komisia
DS-STK-2016/2017-0150
Dohrávka
ŠTK nariaďuje odohrať MZ 15. kola (dohrávka) SC Potônske Lúky – SC Veľké Dvorníky dňa 19. novembra 2016 (sobota) o 13:00 na ihrisku Potônske Lúky.
Rozhodnutie: DS-STK-2016/2017-0150
Dátum zaevidovania: 20.11.2016 13:36
Dátum vyriešenia: 20.11.2016 13:36
Stav: Vyriešené