Rozhodnutia
DS-STK-2017/2018-0028Odhlásenie mužstva zo súťaže
DS-STK-2017/2018-0026Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0025Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0024Opačné poradie
DS-STK-2017/2018-0022Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0020Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0019Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0018Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0017Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0016Zmena termínu MZ
DS-STK-2017/2018-0015Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0014Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0013Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0012Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0011Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0010Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0009Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0008Dohoda o spoločnom družtve
DS-STK-2017/2018-0007Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0006Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0005Dohoda o spoloćnom družstve
DS-STK-2017/2018-0004Dohoda o spoloćnom družstve
DS-STK-2017/2018-0003Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0002Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2017/2018-0001Zmena štatutárnych orgánov