Rozhodnutia
DS-STK-2016/2017-0255Štartovný vklad
DS-STK-2016/2017-0254Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0253Odstúpenie na DK
DS-STK-2016/2017-0252Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0251Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0250Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0249Kontumácia MZ
DS-STK-2016/2017-0248Zápis o stretnutí
DS-STK-2016/2017-0247Brať na vedomie
DS-STK-2016/2017-0246Brať na vedomie
DS-STK-2016/2017-0245Kontumácia MZ
DS-STK-2016/2017-0244Zmena termínu T
DS-STK-2016/2017-0243Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0242Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0241Zmena stretnutia MZ
DS-STK-2016/2017-0240Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0239Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0238Zmena termínu MZ
DS-STK-2016/2017-0235Zmena termínu a miesta T
DS-STK-2016/2017-0234Zmena termínu MZ