Rozhodnutia
DS-STK-2018/2019-0019Zmena štatutárneho zástupcu
DS-STK-2018/2019-0018dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0017Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0016Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0015Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0014Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0013Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0012Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0011Zmena termínu MZ
DS-STK-2018/2019-0010Opačné poradie
DS-STK-2018/2019-0009Zmena štatutárneho zástupcu
DS-STK-2018/2019-0008Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0007Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0006Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0005Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0004Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0003Povolenie šrt žiačok
DS-STK-2018/2019-0002Dohoda o spoločnom družstve
DS-STK-2018/2019-0001Dohoda o spoločnom družstve