Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0080
Oznam
U80 TJ Družstevník Michal n/O - DK žiada o písomné vyjadrenie k HNS videotechnika (J. Kahát 1077339) voči DO počas stretnutia, do 10.10.2017, zároveň menovanému predbežným ochranným opatrením zastavuje výkon činnosti funkcionára a zakazuje vstup do priestorov umožňujúce dôjsť do styku s DO, od 04.10.2017 až do vyriešenia prípadu, podľa 71/1,3ab, 43/1,2a DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0080
Klub: TJ Družstevník Michal na Ostrove
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 13:48
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 13:48
Stav: Vyriešené