Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0079
Oznam
U79 TJ Palas Jahodná, MFK Malé Dvorníky - DK žiada kluby o podrobné písomné vyjadrenie k udalostiam – HNS divákov H voči DO a usporiadateľa č.3 voči divákom (H) po stretnutí na HP a pri odchode DO z HP do 10.10.2017.
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0079
Klub: TJ PALAS Jahodná
Dátum zaevidovania: 06.10.2017 13:47
Dátum vyriešenia: 06.10.2017 13:47
Stav: Vyriešené