Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0006
Oznamy
U6 TJ Dynamo Blatná n/O – DK berie na vedomie úhradu pre PSE Horná Potôň (U379, U1)
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0006
Klub: TJ Dynamo Blatná na Ostrove
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 13:44
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 13:44
Stav: Vyriešené