Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0005
Uvoľnenie športovej činnosti
U5 Tászli Dávid (1185797), DK na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017.
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0005
Klub: TJ PALAS Jahodná
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 13:41
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 13:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.08.2017 13:42
POKUTY