Disciplinárna komisia
DS-DK-2017/2018-0004
Uvoľnenie športovej činnosti
U4 Mészáros Márk (1218276), DK na základe žiadosti o určenie pokuty za pozastavenie športovej činnosti uvoľňuje menovanému pozastavenie športovej činnosti od 09.08.2017.
Rozhodnutie: DS-DK-2017/2018-0004
Klub: TJ Družstevník Malá Mača
Dátum zaevidovania: 11.08.2017 13:40
Dátum vyriešenia: 11.08.2017 13:41
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 11.08.2017 13:41