Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0229
Disciplinárna sankcia
U226 Pajor Karol (1048263 TJ Družstevník Ižop) za HNS voči R po skončení stretnutia, DS: pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace nepodmienečne od 08.03.2017, podľa 71/1,3ab, 48/1c,2b DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0229
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 16:10
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 16:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.03.2017 16:11