Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0228
Pokuty
U227 Družstevník Dolný Štál pokuta 75,- €, na návrh ŠTK podľa C/2/C RS
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0228
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 16:09
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 16:10
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.03.2017 16:10
POKUTY