Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0226
Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U224 Roberto Adrian Dela Cruz (1235185) TJ Družstevník Čilizská Radvaň.
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0226
Dátum zaevidovania: 17.03.2017 16:06
Dátum vyriešenia: 17.03.2017 16:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 17.03.2017 16:06