Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0206
Odvolanie
U204 Družstevník Baloň – DK berie na vedomie odvolanie voči U202, a svoje rozhodnutie vo veci potvrdzuje a odvolanie odstúpil Odvolacej komisii ObFZ Dunajská Streda.
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0206
Dátum zaevidovania: 12.12.2016 15:57
Dátum vyriešenia: 12.12.2016 15:57
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U204 Družstevník Baloň – DK berie na vedomie odvolanie voči U202, a svoje rozhodnutie vo veci potvrdzuje a odvolanie odstúpil Odvolacej komisii ObFZ Dunajská Streda. 50 EUR 12.12.2016 15:57