Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0205
Oznamy
U203 PSE Horná Potôň – DK berie na vedomie odvolanie voči U187 a U188, a svoje rozhodnutie vo veci potvrdzuje v plnej miere a odvolanie odstúpil Odvolacej komisii ObFZ Dunajská Streda.
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0205
Dátum zaevidovania: 25.11.2016 15:35
Dátum vyriešenia: 25.11.2016 15:37
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
odvolanie voči U187 odvolanie voči U188 100 EUR 25.11.2016 15:36