Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0204
Disciplinárna sankcia
U202 TJ Družstevník Baloň – pokuta 400,- €, nepodmienečné uzavretie ihriska na 1 súťažné stretnutie, odohratie nasledujúceho súťažného stretnutia na neutrálnej pôde min 20 km od Baloňu na území okresu DS, zvýšiť US na 12 osôb, 3xÚD od 24.11.2016 do 31.12.2017 - za vniknutie divákov na HP počas stretnutia a za umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky v priestoroch štadióna pred a počas stretnutia), podľa 71/1,3abd, 57/1bc, 2, 3a, 27/1 DP. Zároveň DK nariaďuje klubu nahlásiť mená osôb, ktorí použili pyrotechnické prostriedky v priestoroch štadióna a mená osôb, ktorí neoprávnene vnikli na HP do 1.12.2016. Wunderlich Zsolt (HU) zákaz výkonu funkcie HU na 4 mesiace od 24.11.2016, podľa 71/1,3a, 16/1,2DP.
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0204
Dátum zaevidovania: 25.11.2016 15:34
Dátum vyriešenia: 25.11.2016 15:35
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U202 TJ Družstevník Baloň – pokuta 400,- €, nepodmienečné uzavretie ihriska na 1 súťažné stretnutie, odohratie nasledujúceho súťažného stretnutia na neutrálnej pôde min 20 km od Baloňu na území okresu DS, zvýšiť US na 12 osôb, 3xÚD od 24.11.2016 do 31.12.2017 - za vniknutie divákov na HP počas stretnutia a za umožnenie vnesenia a použitia pyrotechniky v priestoroch štadióna pred a počas stretnutia), podľa 71/1,3abd, 57/1bc, 2, 3a, 27/1 DP. Zároveň DK nariaďuje klubu nahlásiť mená osôb, ktorí použili pyrotechnické prostriedky v priestoroch štadióna a mená osôb, ktorí neoprávnene vnikli na HP do 1.12.2016. Wunderlich Zsolt (HU) zákaz výkonu funkcie HU na 4 mesiace od 24.11.2016, podľa 71/1,3a, 16/1,2DP. 10 EUR 25.11.2016 15:34
POKUTY