Disciplinárna komisia
DS-DK-2016/2017-0203
Nepodmienečnom pozastavení výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
U201 Németh János (1297576) TJ Družstevník Dolný Štál
Rozhodnutie: DS-DK-2016/2017-0203
Dátum zaevidovania: 18.11.2016 09:42
Dátum vyriešenia: 18.11.2016 09:43
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
U201 Németh János (1297576) TJ Družstevník Dolný Štál 10 EUR 18.11.2016 09:42