Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2017/2018-0010Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 16.08.2017
DS-DK-2017/2018-0009Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 16.08.2017
DS-DK-2017/2018-0008Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP od 16.08.2017
DS-DK-2017/2018-0007Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0005Uvoľnenie športovej činnosti
DS-DK-2017/2018-0004Uvoľnenie športovej činnosti
DS-DK-2017/2018-0003Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :
DS-DK-2017/2018-0002Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárneho opatrenia (čl. 41/1,2,3,4) :