Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2017/2018-0151Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0150Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0149Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0148Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0147Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0146Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0145Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0144Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0143Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0142Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0141Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0140Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0139Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0138Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0137Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0134Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0133Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0132Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0131Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0130Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0129Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0128Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0126Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0125Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0124Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0123Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0122Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0115Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2017/2018-0114Zmena DS - zamietnuté
DS-DK-2017/2018-0113Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):
DS-DK-2017/2018-0112Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):
DS-DK-2017/2018-0111Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0110Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0109Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0108Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0107Disciplinárna sankcia
DS-DK-2017/2018-0106Disciplinárna sankcia