Disciplinárna komisia
Členovia
Štefan Bazsó
Tomáš Máhr
Štefan Simon
Tajomníci
Rozhodnutia
DS-DK-2017/2018-0101Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):
DS-DK-2017/2018-0100Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP
DS-DK-2017/2018-0099Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/5 DP
DS-DK-2017/2018-0098Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0097Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0096Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0095Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0094Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0087Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0086Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 s.s. podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0085Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0084Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0083Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0082Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0081Úradný dohľad
DS-DK-2017/2018-0077Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 napomenutí ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 37/5a DP
DS-DK-2017/2018-0076Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0075Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0074Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0069Uvoľnenie športovej činnosti
DS-DK-2017/2018-0068Uvoľnenie športovej činnosti
DS-DK-2017/2018-0067Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0066Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0065Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za vylúčenie po 2. ŽK na 1 súťažné stretnutie podľa čl. 71, 37/3 DP
DS-DK-2017/2018-0064Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0063Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0062Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0061Nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti za udelenie ČK
DS-DK-2017/2018-0057Podmienečné upustenie od výkonu zvyšku disciplinárnej sankcie (čl. 41/1,2,3,4 DP):